Max Logistik
Home
Společnost
Náš výkon
Technika
Kontakt


   Deutsch English Italiano Français
   Polish Czech Romanian  
Omezení odpovědnosti

Omezení odpovědnosti

1. Poskytování všeobecných dat a informací
MAX-Logistik GmbH má snahu na těchto internetových stránkách poskytnout informace a data pravdivě. Odpovědnost nebo garanci za aktuálnost, pravdivost a plnohodnotnost informací nepřebírá. MAX-Logistik si vyhrazuje právo na změnu bez předchozího upozornění.

2. Externí odkazy
I přes pečlivou kontrolu obsahu externích odkazů za ně nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek jsou plně zodpovědní jejich uživatelé.

3. Ručení za škody a údaje o cenách
MAX-Logistik ručí – z právního důvodu a včetně nedovoleného jednání – pouze, pokud společnost, vedoucí pracovníci nebo pomocné síly způsobí nedbale škodu nebo pokud poruší významnou smluvní povinnost svou vlastní chybou. Ručení za nedbalé a úmyslné jednání je omezeno na škody, které byly předvídatelné v době porušení smluvního ujednání. Ručení na základě povinných zákonných předpisů zůstává nedotčeno. Údaje o cenách produktů a služeb jsou udávány bez záruky.

4. Autorské právo
Obsah této internetové stránky je autorsky chráněn. Kopírování obsahu a především používání (i částečné) textů a obrazového materiálu je bez dovolení zakázáno.

5. Použitelné právo
Veškeré informace a data, jejich použití a přihlašování k internetové stránce stejně jako veškerá činnost spojená s internetovou stránkou podléhá výhradně německému právu. Sídlo soudu je Coesfeld.

Homepage DISCLAIMER SITEMAP CONTACT IMPRINT


   MAX-Logistik GmbH
   Am Dorn 12
   48308 Senden-Bösensell
   Germany

   Phone: +49(0)2536 3487-0
   Fax: +49(0)2536 3487-181